Świat Karpia - źródło informacji i rozrywki dla karpiarzy

Regulamin świadczenia usług sklepu internetowego www.swiatkarpia.com/shop

 

 § 1

 
www.swiatkarpia.com/shop jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Adrian Śmigiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AS PRO MEDIA Adrian Śmigiel, ul. Wierzbowa 17, 62-800 Kalisz, wpisaną do CEIDG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie www.swiatkarpia.com/shop
 
§ 2
 
www.swiatkarpia.com/shop jest sklepem wydawnictwa „Świat Karpia”, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać aktualne wydania czasopism, prenumeraty, gadżety oraz inne produkty wprowadzone do sprzedaży przez firmę AS PRO MEDIA.
 
§ 3
 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.swiatkarpia.com/shop wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 
§ 4
 
 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na portalu www.swiatkarpia.com i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji ze sklepu, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Zamówienie dostarczone zostaje na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

 
§ 5

 
1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
- gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki;
- przelewem elektronicznym,
- zwykłym przelewem na rachunek bankowy
2. AS PRO MEDIA właściciel sklepu www.swiatkarpia.com/shop umożliwi dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą system oferowanego przez PayU www.payu.pl
3. W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 5 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
 
§ 6
 
 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W takim przypadku Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną a www.swiatkarpia.com/shop zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta, należność za zwrócone zamówienie.
 
§ 7
 
1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 
 
§ 8
 
 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek www.swiatkarpia.com/shop, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz produktu, wcześniej wysłanego niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, www.swiatkarpia.com/shop zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku Zamówionego a niewadliwego towaru, www.swiatkarpia.com/shop informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar, o tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego.