Świat Karpia - źródło informacji i rozrywki dla karpiarzy

Zawody

Ocena
Miejsce
Łowisko Maślanka Psary
Data
2024-05-29 - 2024-05-29
Opłaty
Wpłat dokonujemy do 30 maja Istnieje możliwość podzielenia wpłat na 2 raty I rata 1000 zł do 30 maja 2024 II rata 800 zł do 11 czerwca 2024 Nr konta: 61 1140 1993 0000 4658 0200 1007 W tytule przelewu proszę wpisać: KKM

Karpiowi Królowie Maślanki - Eliminacje PCM 2024

Długo wyczekiwane zawody karpiowe na zbiorniku No Kill Maślanka Psary stają się faktem
Data zawodów 27-30.06.2024
Zapisy drogą mailowa zawodymoonfin@gmail.com
Zawody są eliminacją do PCM 2024

Regulamin !!!
„Karpiowi Królowie Maślanki” eliminacje PCM 2024
Łowisko Maślanka 27.06-30.06.2024
1. Organizatorem zawodów jest Łowisko Maślanka, które zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed jak i w trakcie zawodów.
2. Zawodnikiem lub pomocnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może wystartować w zawodach tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów.
3. Startujący zawodnicy muszą mieć opłaconą aktualną licencję PFWK.
4. Każda drużyna, która bierze udział w zawodach powinna składać się z minimum dwóch osób. Drużyna może korzystać z Team Runnera, który ma takie same prawa jak zawodnik (dopłata 200 zł). Podstawowa opłata startowa to 1800 zł. Team Runner posiada takie same prawa jak zawodnik.
5. Maksymalna ilość drużyn 10.
6. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji drużynowej, na stanowiskach dwuosobowych, na żywej rybie z zasadą „Złów i wypuść. Każda drużyna musi posiadać matę karpiową(kołyska, wanienka), duży podbierak karpiowy, środek do odkażania ran, pięć worków karpiowych. W jednym worku może być przechowywana tylko jedna ryba.
7. Zawody rozgrywane są w formie rzutowej lub wywózka modelem zdalnie sterowanym. Zarzucanie zestawów, sondowanie, zanęcanie oraz holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie w obrębie swojego stanowiska. Każda drużyna może łowić maksymalnie na 4 wędki. Holowanie ryb może odbywać się jedynie przez zawodników biorących udział w zawodach i może odbywać się z brzegu w obrębie swojego stanowiska. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów mają oni prawo złożyć protest (ale nie muszą). W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie uznana.
8. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.
9. Niedopuszczalne jest umieszczenie zestawów poza obszarem wylosowanego stanowiska. W razie niejasności granicę stanowiska ustala sędzia główny
10. Wędkujący mają prawo łowić tylko na zestawy gruntowe, zabrania się stosowania innych metod połowu w tym drgającej szczytówki.
11. Zabrania się stosowania przynęt zwierzęcych; robaków, larw oraz surowych ziaren.
12. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem, może tego dokonać partner z tego samego zespołu-ekipy lub zawodnik holujący rybę.
13. Karpie wyholowane za podpiętą żyłkę nie będą zaliczane. To znaczy, że karp powinien być zaczepiony za zestaw startującej drużyny.
14. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi być co najmniej jeden zawodnik. Jeżeli dwoje zawodników będzie chciało opuścić stanowisko, zmuszeni są do wyciągnięcia zestawów z wody. W razie rezygnacji jednego z zawodników, drugi zawodnik może łowić wyłącznie na dwie wędki.
15. Każda drużyna po zakończeniu łowienia zobowiązana jest do posprzątania swojego stanowiska.
16. Zabrania się rozpalania ognisk na terenie łowiska.
17. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania kontroli bagażu i samochodów zawodników w stosunku co do których istnieje uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu zawodów. Zawodnicy ci muszą umożliwić wykonanie tej czynności. W razie potwierdzenia tych przypuszczeń dana ekipa zostaje niezwłocznie zdyskwalifikowana i wydalona z zawodów bez zwrotu poniesionych kosztów.
18. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej, rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami po terenie łowiska.
19. Startujący w zawodach zobowiązani są do przestrzegania zasad regulaminu łowiska Maślanka.
20. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zdjęć z zawodów przez Organizatora, Patronów Medialnych i Sponsorów.
Punktacja zawodów, klasyfikacja generalna.
1. Klasyfikowane są ryby: karp o wadze powyżej 10 kg.
2. W klasyfikacji generalnej zawodów liczy się suma 3 największych karpi. Wygrywa drużyna, która będzie miała najwyższą wagę trzech złowionych karpi
3. W przypadku takie samej sumy złowionych ryb, wygrywa drużyna, która ma większą rybę.
4. Dodatkowo nagradzany jest łowca Big Fish’a zawodów, Lucky Looser – największy przegrany. Przewidziana jest również nagroda za złowienie pierwszej ryby zawodów, ostatniej ryby zawodów. Nagrodę otrzyma również najbardziej medialna drużyna.
5. Każda złowioną rybę drużyna zgłasza sędziom (SMS pod numer 609822744) bezpośrednio po zakończeniu holu. W SMS należy wpisać np. „Karp około 15 kg stanowisko nr 5. W przypadku złowienia karpia powyżej 20 kg należy zgłosić ten fakt bezzwłocznie. Sędziowie przyjadą zważyć te ryby możliwie najszybciej.
6. Do momentu nadejścia sędziego ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym (1 worek – 1 ryba). Ekipa zobowiązana jest do posiadania worków karpiowych do przetrzymywania ryb i maty karpiowej.
7. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę lub kapitana drużyny oraz świadka z innej drużyny startującej.
8. Rybę należy ostrożnie wypuścić do wody przy użyciu maty karpiowej w obecności sędziego.
9. Ważenie odbywa się w godzinach rannych od 9-11 oraz popołudniu od 17-19. W razie złowienia karpia powyżej 20 kilogramów oraz amura ważenie odbędzie się najszybciej jak tylko to będzie możliwe. W niedzielę 30.06.2024 ważenie odbędzie się od godziny 7.00 do 9.00.
10. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że hol zostanie zgłoszony sędziom przed sygnałem końcowym, a ryba zostanie wyholowana w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody.
Informacje dodatkowe
1. Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.
2. Organizator zawodów gwarantuje pomoc w dowiezieniu sprzętu na stanowiska.
3. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach. Zawodnicy proszeni są o zabranie ze sobą śmieci.
4. W razie nie zastosowania się do regulaminu zawodów, drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, a następnie wykluczona z zawodów, bez prawa do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.
5. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów.
6. Wszystkie zaistniałe spory rozstrzyga Komisja Sędziowska Zawodów. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania zawodów.

Organizatorzy

Łowisko Maślanka

Sponsorzy

Moonfin.pl JRC Daiwa Nash Ridge Monkey Carp Old School Mikbaits Dudi Baits Korda

Nagrody

Nagradzane miejsca I,II,III