Świat Karpia - źródło informacji i rozrywki dla karpiarzy

Łowisko

Glinianki Rostarzewo

Ocena

Kompleks kilku stawów, powstałych w latach 70 w wyniku eksploatacji złóż gliny. Największe z nich przedzielone są groblą.
Już w latach 70 opiekunem tej wody był Polski Związek Wędkarski.
Stawy były zarybiane różnymi gatunkami ryb:
- karpiem
- amurem
- sumem
- oraz rybami spokojnego żeru.

Charakterystyka zbiorników:
W pełni lata, niski stan wody sprawia, że stawy prawie całkowicie porośnięte są roślinnością, w której wspaniałe okazy czują się bezpiecznie i nie łatwo skusić je do brania. Duża ilość podwodnej roślinności nie ułatwia wędkowania, co jednocześnie czyni to łowisko niedostępnym i atrakcyjnym dla wędkarzy lubiących wyzwania. Dno jest nierówne - występują tam groble, podwodne rowy i górki powstałe na skutek użycia koparek łańcuchowych, używanych do wydobywania gliny.
W płytszych partiach wody można spotkać wiele starych, niedostępnych już dzisiaj, pomostów.

Całkowita powierzchnia zbiorników:
Około 2,5ha

Głębokość zbiorników:
-
Od 0,5 m do 3,5 m.
Występują także miejsca głębsze, mocno zamulone.

Polski Związek Wędkarski nadal jest opiekunem tych stawów, dzierżawi je od Lasów Państwowych.
Stawy są regularnie zarybiane, a teren wokół nich sprzątany.

Właściciel

Łowiska PZW

Kontakt

PZW Poznań

Województwo

wielkopolskie

Polska

Typ wody

Wyrobiska

Opłaty

Brak dodatkowych opłat

Regulamin Łowiska