Świat Karpia - źródło informacji i rozrywki dla karpiarzy

Zawody

Ocena
Miejsce
Łowisko Expert Nekielka
Data
2024-08-07 - 2024-08-11
Opłaty
wpisowe 2500 zł

Puchar Świat Karpia 2024 Łowisko Nekielka 7-11.08.2024

Puchar Świat Karpia 2024

odbędzie się w dniach 7-11.08.2024 na Łowisko Expert Karp Nekielka.
Dodatkowo nasze zawody będą Wielkopolskimi eliminacjami do Extreme Carp Competition 2024
Łączna pula nagród wyniesie aż 60.000 zł

Sponsorem głównym Pucharu będzie ponownie salon wędkarski Moonfin.pl


Wygrana drużyna otrzymuje prawo startu w ECC 2024 oraz nagrody wartości 8.000 zł
Tak jak w zeszłym roku zbiornik zostanie podzielony na trzy sektory i nagradzane będą jedynki, dwójki i trójki sektorowe.  Ten podział sprawia, że zawody na Nekielce są bardziej sprawiedliwe dla wszystkich startujących drużyn.

Dozwolony rzut, modele RC i pontony


Przewidujemy również dodatkowe nagrody za:
▫️pierwsza ryba zawodów
▫️Big Fish zawodów
▫️Big Fish każdego dnia
▫️ostatnia ryba zawodów
▫️Lucky Looser
Dodatkowo każda drużyna otrzyma pakiet startowy, a na początku naszej imprezy odbędzie się pyszny poczęstunek

Zapisy drogą mailową 10 kwietnia 2024 od godziny 18.00


Prosimy o przesłanie zgłoszeń na maila kontakt@swiatkarpia.com
W zgłoszeniu prosimy o podanie imion i nazwisk startujących osób oraz numer telefonu.
O dostaniu się na listę startujących decyduje kolejność zgłoszeń
Szczegółowy regulamin udostępnimy przyszłym tygodniu
Zapraszamy na Puchar Świat Karpia 2024
 

REGULAMIN I PLAN ZAWODÓW

  • Środa 7.08.2024

9:00-10:00 rejestracja drużyn
10:00-11.00 poczęstunek
11.00-12.00 oficjalne rozpoczęcie zawodów, losowanie stanowisk. Po zakończeniu losowania wyjazd drużyn na stanowiska. Rozbijanie obozowiska.
14:00 rozpoczęcie łowienia, sondowania, nęcenia.

 

  • Czwartek-Sobota 8-10.08.2024 – czas trwania zawodów
  • Niedziela 11.08.2024
    09:00 zakończenie łowienia
    11.00 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i oficjalne zakończenie zawodów.

 

Regulamin zawodów


1. Organizatorem zawodów jest portal Świat Karpia, który zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed jak i w trakcie zawodów.
2. Zawodnikiem lub pomocnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może wystartować w zawodach tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów.
3. Każda drużyna, która bierze udział w zawodach powinna składać się z minimum dwóch osób. Drużyna może korzystać z Team Runnera, który ma takie same prawa jak zawodnik (dopłata 200 zł).
4. Maksymalna ilość drużyn 22.
5. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji drużynowej, na stanowiskach dwuosobowych, na żywej rybie z zasadą „Złów i wypuść. Każda drużyna musi posiadać matę karpiową(kołyska, wanienka), duży podbierak karpiowy, środek do odkażania ran, trzy worki karpiowe. W jednym worku może być przechowywana tylko jedna ryba.
6. Zawody rozgrywane są w formie rzutowej, wywózka modelem zdalnie sterowanym lub wywózka środkiem pływającym(ponton). Zarzucanie zestawów, sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie w obrębie swojego stanowiska. Każda drużyna może łowić maksymalnie na 4 wędki. Holowanie ryb może odbywać się jedynie przez zawodników biorących udział w zawodach i może odbywać się z brzegu lub środka pływającego w obrębie swojego stanowiska. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów mają oni prawo złożyć protest (ale nie muszą). W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie uznana.
7. Do oznakowania łowiska w trakcie trwania zawodów dozwolone jest użycie maksymalnie dwóch markerów tyczkowych, zakaz stosowania markerów typu H.
8. Do czasu rozpoczęcia zawodów samochody po wypakowaniu sprzętu muszą zostać odstawione na parkingi.
9. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.
10. Niedopuszczalne jest umieszczenie zestawów poza obszarem wylosowanego stanowiska. Granicę stanowiska wytyczone są za pomocą bojek na łowisku. W razie niejasności granicę stanowiska ustala sędzia główny
11. Wędkujący mają prawo łowić tylko na zestawy gruntowe, zabrania się stosowania innych metod połowu w tym drgającej szczytówki.
12. Zabrania się stosowania przynęt zwierzęcych; robaków, larw oraz surowych ziaren.
13. Holowanie ryb może odbywać się jedynie przez zawodników biorących udział w zawodach i musi ono odbywać się z brzegu/wejście do wody max. do pasa/ w granicach własnego stanowiska lub ze środka pływającego, również w obrębie swojego stanowiska.
14. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem, może tego dokonać partner z tego samego zespołu-ekipy lub zawodnik holujący rybę.
15. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi być co najmniej jeden zawodnik. Jeżeli dwoje zawodników będzie chciało opuścić stanowisko, zmuszeni są do wyciągnięcia zestawów z wody. W razie rezygnacji jednego z zawodników, drugi zawodnik może łowić wyłącznie na dwie wędki.
16. Każda drużyna po zakończeniu łowienia zobowiązana jest do posprzątania swojego stanowiska.
17. Zabrania się rozpalania ognisk na terenie łowiska.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania kontroli bagażu i samochodów zawodników w stosunku co do których istnieje uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu zawodów. Zawodnicy ci muszą umożliwić wykonanie tej czynności. W razie potwierdzenia tych przypuszczeń dana ekipa zostaje niezwłocznie zdyskwalifikowana i wydalona z zawodów bez zwrotu poniesionych kosztów.
19. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej, rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami po terenie łowiska.
20. Startujący w zawodach zobowiązani są do przestrzegania zasad regulaminu łowiska https://www.expert-karp.pl/, https://www.expert-karp.pl/lowisko-nekielka.html

Punktacja zawodów, klasyfikacja generalna.
1. Klasyfikowane są ryby: karp i amur o wadze powyżej 8 kg.
2. W klasyfikacji generalnej zawodów liczy się suma 3 największych ryb.
3. W przypadku takie samej sumy złowionych ryb, wygrywa drużyna, która ma większą rybę.
4. Łowisko podzielone jest na 3 sektory. Jedynki sektorowe zajmują miejsca 1-3, dwójki sektorowe miejsca 4-6. Trójki sektorowe 7-9. Dodatkowo nagradzany Big Fish. Nagradzany jest Big Fish każdego dna, oraz Lucky Looser. Przewidziana jest również nagroda za złowienie pierwszej ryby i ostatniej ryby zawodów. Zawodnicy otrzymują pakiety startowe.
5. Każda złowioną rybę drużyna zgłasza sędziom (SMS pod numer 609822744) bezpośrednio po zakończeniu holu. W SMS należy wpisać np. „Karp około 15 kg stanowisko nr 5”, „Amur około 10 kg stanowisko 1”. W przypadku złowienia amura i karpia powyżej 20 kg należy zgłosić ten fakt bezzwłocznie. Sędziowie przyjadą zważyć te ryby możliwie najszybciej.
6. Do momentu nadejścia sędziego ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym (1 worek – 1 ryba). Ekipa zobowiązana jest do posiadania worków karpiowych do przetrzymywania ryb i maty karpiowej.
7. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę lub kapitana drużyny oraz świadka z innej drużyny startującej.
8. Rybę należy ostrożnie wypuścić do wody przy użyciu maty karpiowej w obecności sędziego.
9. Ważenie odbywa się w godzinach rannych od 9-11 oraz popołudniu od 17-19. W razie złowienia karpia powyżej 20 kilogramów oraz amura ważenie odbędzie się najszybciej jak tylko to będzie możliwe. W niedzielę 11.08.2024 ważenie odbędzie się od godziny 7.00 do 9.00.
10. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że hol zostanie zgłoszony sędziom przed sygnałem końcowym, a ryba zostanie wyholowana w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody.

Informacje dodatkowe
1. Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.
2. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach. Zawodnicy proszeni są o zabranie ze sobą śmieci.
3. W razie nie zastosowania się do regulaminu zawodów, drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, a następnie wykluczona z zawodów, bez prawa do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.
4. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów.
5. Wszystkie zaistniałe spory rozstrzyga Komisja Sędziowska Zawodów. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania zawodów.

 

 

Organizatorzy

Portal Świat Karpia

Sponsorzy

Moonfin.pl Nash Tackle JRC Carp RidgeMonkey Mikbaits Munch Baits Polska Korda Developments Carp Old School Carp.com.pl - łodzie zanętowe Boatman Bestfeed sp z o.o. Castaway PVA HQ Dudi baits

Nagrody

Pula Nagród 60.000 zł
1x Eliminacja Extreme Carp Competition 2024