Świat Karpia - źródło informacji i rozrywki dla karpiarzy

Łowisko

Łowisko Rybieniec

Ocena
Jezioro Rybieniec to akwen położony na północnych obrzeżach wsi Rybno Wielkie.
 
Od strony północnej zbiornik zasilany jest okresowo ciekiem wypływającym z jeziora Olekszyn. 
Zlewnię jeziora stanowią pola uprawne i łąki. W części południowej zbiornik połączony jest rowem z jeziorem Rybno.
Otoczenie akwenu stanowią pola uprawne. Na północnym brzegu znajduje się kilka gospodarstw wiejskich. 
Zarówno południowa jak i północna zatoka jeziora jest dość płytka, głębokość sięga tu zaledwie 1,5 m. Praktycznie na całej powierzchni, zatoki są porośnięte trzciną i pałką wąskolistną.
Pod względem klasyfikacji jezioro Rybieniec należy zaliczyć do typu szczupakowo-linowego. Stwierdzono występowanie gatunków ryb: lina, szczupaka, krąpia, wzdręgi, uklei, leszcza, karpia, płoci, okonia, sandacza, węgorza, słonecznicy, karasia pospolitego i srebrzystego, amura białego oraz tołpygi.
Ryby karpiowate stanowią najliczniejszą grupę ryb występujących w jeziorze. Do cenniejszych, z wędkarskiego i rybackiego punktu widzenia, należą liczne liny oraz okazałe karasie pospolite i srebrzyste, które osiągają znaczne rozmiary. Jezioro Rybieniec znane jest także z występujących w nim okazów karpia i dorodnych szczupaków. 
 
 
Charakterystyka zbiornika:
Kształt zbiornika jest nieregularny, wydłużony z południa na północ. Jego długość maksymalna wynosi 1250 m, zaś szerokość 200 m. Obrzeża zbiornika są dość ostro wzniesione od strony zachodniej i wschodniej.
Zbiornik zasadniczy, nie zarośnięty roślinnością, znajduje się w środkowej części jeziora i jest on stosunkowo płytki (maksymalna głębokość - 4,2 m, średnia głębokość - 3 m). Dno jest dość regularne, z zalegającymi osadami organicznymi o miąższości 10-30 cm.
Roślinność podwodna porasta dno jeziora nierównomiernie, zajmuje średnio 60% powierzchni zbiornika. Najobficiej występuje w płytszych partiach, do ok. 2 m głębokości. 
 
Całkowita powierzchnia zbiornika:
19 ha
 
Głębokość zbiornika:
Maksymalna: 4,2 m 
Średnia: 3 m
Właściciel

Łowiska specjalne

Kontakt

Marek Hallas
+48 605 562 562
e-mail: mhallas@adder.pl

Województwo

wielkopolskie

Polska

Typ wody

Jeziora

Opłaty

Informacje w regulaminie.

Regulamin Łowiska